An bhfuil tÏ chun bullaÕocht a stopadh?

Project title: An bhfuil tÏ chun bullaÕocht a stopadh?
Overview:

An bhfuil a fhios ag daoine c_ard atà i gceist le bullaÕocht agus an d_anfaidh siad aon rud chun _ a stopadh?