FiosrÏchàn ar an _ifeacht brÏ ama ar feidhmÕocht scholairÕ meanscoile i rith scrÏdu.

Project title:
FiosrÏchàn ar an _ifeacht brÏ ama ar feidhmÕocht scholairÕ meanscoile i rith scrÏdu.
Overview:

Tà muid ag iarraidh fhàil amach an bhfuil _ifeacht brÏ ama ar feidhmÕocht scoilairÕ agus iad ag deanamh scrudaithe sÕos go dtÕ bainstÕocht ama.