iPad Air: R_iteach ar na màlaÕ scoile troma?

Project title:
iPad Air: R_iteach ar na màlaÕ scoile troma?
Overview:

Is fadhb mÑr Õ na màlaÕ scoile troma sna meànscoileanna. Tàimid chun teacht ar r_iteach ar an bhfadhb seo ag baint Ïsàide as iPadeanna.