Tomhais de dhiallais ar fhreagair eiticÏil idir dhaoine le huathachas agus gan uathachas

Project title:
Tomhais de dhiallais ar fhreagair eiticÏil idir dhaoine le huathachas agus gan uathachas
Overview:

ChuspÑir àr dtionscnamh nà chun tusicint a bhaint amach sa mhoràltacht de dhaoine le uathachas i gcomparàid le dhaoine gan uathachas trÕd Ïsàid dÕleamaÕ eiticeacha.