Na nÑsanna ag gnàth siopadÑirÕ I gcomparàid le siopadÑirÕ ar lÕne

Project title:
Na nÑsanna ag gnàth siopadÑirÕ I gcomparàid le siopadÑirÕ ar lÕne
Overview:

Tà àr tionscadal bunaithe ar an difrÕocht idir caighdeàn bia a ceannaÕon gnàth siopadÑirÕ I gcomparàid le siopadÑirÕ a dh_anann a siopadÑireacht ar-lÕne