Diaib_iteas agus D_agÑirÕ: An bhfuil an dains_ar sna mÕthuiscintÕ nÑ san easpa eolais?

Project title:
Diaib_iteas agus D_agÑirÕ: An bhfuil an dains_ar sna mÕthuiscintÕ nÑ san easpa eolais?
Overview:

Tabharfaimid ceistneoir do dhaltaÕ meànscoile faoi diaib_iteas. Tà sÏil againn freagra a fhàil ar an gceist seo le hanailÕs staitistiÏil.