iDalta – an iad taibl_adaÕ an slÕ is fearr le foghlaim?

Project title:
iDalta – an iad taibl_adaÕ an slÕ is fearr le foghlaim?
Overview:

An bhfuil tionchar dearfach no diÏltach ag iPadanna ar thorthaÕ scoile daltaÕ meanscoile? Is ceist an-conspÑideach _ seo. Tà muid ag iarraidh an cheist sin a fhreagairt.