Staid_ar ar athrÏ dath duilleoige dair agus fuinnseoig le linn an Fhomhair

Project title:
Staid_ar ar athrÏ dath duilleoige dair agus fuinnseoig le linn an Fhomhair
Overview:

Tàimid ag iarraidh fiosrÏchàin a dh_anamh ar na substaintÕ a cruthaÕonn athrÏ dath ar duilleoga le linn an FÑmhair ag Ïsàid teicnÕcÕ cromatografaÕocht agus speictrimh_adracht.