An dh_anann d_antÒs cro an sliotar difrocht in _ifeachtacht an sliotar?

Project title: An dh_anann d_antÒs cro an sliotar difrocht in _ifeachtacht an sliotar?
Overview:

Tšimid chun ceithre šbhair _agsÒla de cro sliotar a chur i gcomparšid lena ch_ile chun f_achaint an mbeidh difrocht eatarthu in _ifeachtacht an sliotar.

Facebook IconYouTube IconTwitter IconVisit Our BlogVisit Our Blog