Chemical Physical & Mathematical Sciences

Overview:

Chun r‡ta ard cl—ir’n san usice a feabhsœ tr’ earra a dhearadh le cuir i sconna an uisce. œs‡id a bhaint bitimœn C.

Overview:

T‡imid ag iarraidh faigh amach an fŽidir ionadaigh siœcra a œs‡id i dtaos chun e a dheanamh nios slaintiula.

Overview:

Crutha’mid sreabh‡in agus t‡st‡il neamh-newtonian chun a fh‡il amach an mbeadh siad ina gcuntar Žifeachtach ar dh—ite‡in aitinn.

Overview:

Ag œs‡id gaoth-tholl‡n beimid ag iniœchadh an r—l a bhfuil ag na h-eit’ difriœla ar dealramh an tuinn’n.

Overview:

We investigate how oil and water droplets react when they are placed in a low gravity environment.

Facebook IconYouTube IconTwitter IconVisit Our BlogVisit Our Blog