Social and Behavioural Sciences

Is _ an sprioc den taighde seo n_ le f_il amach c_ acu is eifeachta le dul i ngleic le imn I measc grñpa d_agÜir Cl_r Aireachas nÜ Cl_r H.I.I.T.( Aclaocht Ard-Deine) nÜ ceachtar acu.

To identify if there are gaps in understanding ASD in a transition year class. To increase unerstanding and support the ideal TY class

We are researching the sodium content of livestock feeds and the possible side effects it may have on the fresh meat we consume.

We hypothesise that teams that have a record of success together can construct higher towers, in the “Marshmallow Challenge”, than teams who haven’t worked together.

My project aims to investigate the sources of the public’s attitudes towards self-medication and whether cost is the main motivation for self-medication.

Facebook IconYouTube IconTwitter IconVisit Our BlogVisit Our Blog